Clicky

Eventastic

Eventastic Eventastic, LLC provides high quality wedding/event planning. Call Wilna for more info. Eventastic, LLC provides wedding planning and wedding decoration and coordination in the area of North Miami, North Miami Beach, Florida and beyond.

Whether it is a wedding, wedding anniversary or shower, graduation party, you name it, we'll set your event professionally to your taste. Eventastic LLC,
Where imagination and creation never end!

Operating as usual

What I can do with my hands ~ AudioBookGet this 32 pages Children's picture book now on Amazon: https://amzn.to/3xWyZoY ...
04/26/2022
What I can do with my hands ~ AudioBook

What I can do with my hands ~ AudioBook
Get this 32 pages Children's picture book now
on Amazon: https://amzn.to/3xWyZoY
#reinazone #creole101

This is the audio version of the children picture book "What I can do with my hands""What I can do with my hands" is the first in a series of books for young...

??❤️❣️ Sitasyon Pou Fi: ❣️❤️??Karaktè. Entèlijans. Fòs. Stil.Se sa k fè bote yon fanm! https://creole101.com/ht/sitasyon...
03/08/2022
Sitasyon Kreyòl Ayisyen - 249| Creole101.com

??❤️❣️ Sitasyon Pou Fi: ❣️❤️??
Karaktè. Entèlijans. Fòs. Stil.
Se sa k fè bote yon fanm!
https://creole101.com/ht/sitasyon/sitasyon.php?theme=13

.⁠

.⁠

.⁠


#creole101 #kreyòl #kreyol #sitasyonkreyol #sitasyon #sitasyonlanmou #haiti #haitiancreole #kreyol101 #SMSlanmou #fanm #SMSkreyol #pwovèb #pwovebkreyol #pwoveb #pwoveblakay #haiti?? #diksyone #ayiti

Sitasyon Kreyòl Ayisyen: Karaktè. Entèlijans. Fòs. Stil. Se sa k fè bote yon fanm!

Plis ke 1000 pwovèb kreyòl ayisyen. Defisnsyon ak tradiksyon ann anglè, fransè, espayòl ak pòtigè. Tcheke yo sou Creole1...
02/28/2022
Plis ke 1000 bèl pwovèb kreyòl ayisyen: definisyon ak tradiksyon

Plis ke 1000 pwovèb kreyòl ayisyen. Defisnsyon ak tradiksyon ann anglè, fransè, espayòl ak pòtigè. Tcheke yo sou Creole101,com

Pwovèb kreyòl ayisyen: Lis bèl pawòl lakay, dikton sajès, definisyon ak siyifikasyon, panse granmoun lontan, refleksyon ak varyasyon. Tradiksyon ann anglè, fransè, espayòl ak pòtigè.

Jwèt timoun tan lontan ak distraksyon jodi a: avantaj ak enkonvényan - Aprann Kreyòl ak Kilti Ayiti Chanjman nan sosyete...
02/14/2022
Jwèt timoun tan lontan ak distraksyon jodi a: avantaj ak enkonvényan

Jwèt timoun tan lontan ak distraksyon jodi a: avantaj ak enkonvényan - Aprann Kreyòl ak Kilti Ayiti
Chanjman nan sosyete aktyèl la bay gwo kè sote ? sou lwazi timoun nou yo. Ann konpare byenfè ak enkonvényan yo

Chanjman nan sosyete a gen gwo efè sou lwazi timoun yo. Ann konpare byenfè ak enkonvényan jwèt tan lontan ak pastan timoun epòk modèn nan.

A toi - Lyrics par Money Honey Mike ORSA tribute to Money Honey Mike
02/04/2022
A toi - Lyrics par Money Honey Mike ORS

A toi - Lyrics par Money Honey Mike ORS
A tribute to Money Honey Mike

A tribute to Jean Huberman Charles A.K.A Money Honey Mike "À toi" Lyrics by Money Honey Mike & Wolf Cool MC from Original Rap Staff (ORS)À toi Par Original R...

Ann aprann sou Ayiti ak kilti li nan "Ayiti Dantan" - Aprann Kreyòl ak Kilti Ayiti
01/31/2022
Ann aprann sou Ayiti ak kilti li nan “Ayiti Dantan”

Ann aprann sou Ayiti ak kilti li nan "Ayiti Dantan" - Aprann Kreyòl ak Kilti Ayiti

Ayiti Dantan prall ede moun konnen kòman lavi te ye pandan epòk avan yo. Ayiti dantan pral fè w dekouvri e apresye pwen ki vin pi aprè yo: kilti, lwazi, politik, edikasyon, espò ann Ayiti, elatriye.

Lwazi timoun epòk pase yo ann Ayiti - Aprann Kreyòl ak Kilti Ayiti
01/31/2022
Lwazi timoun epòk pase yo ann Ayiti

Lwazi timoun epòk pase yo ann Ayiti - Aprann Kreyòl ak Kilti Ayiti

Tout moun bezwen lwazi: Ann pale sou divètisman ak pastan timoun ann Ayiti yo nan tan lontan, ak sou jan distraksyon sa yo te bay kè kontan.

Kòman pou m ekri powèm? - Aprann Kreyòl ak Kilti Ayiti
01/30/2022
Kòman pou m ekri powèm?

Kòman pou m ekri powèm? - Aprann Kreyòl ak Kilti Ayiti

Menm si w pa powèt, ekri yon bon powèm ki pale de nenpòt bagay ou renmen, se pa yon travay difisil jan w ka panse sa. Men 5 etap k ap ede w ekri yon bon powèm.

Fason pou w byen li e ekri kreyòl ayisyen - Aprann Kreyòl ak Kilti Ayiti
01/30/2022
Fason pou w byen li e ekri kreyòl ayisyen

Fason pou w byen li e ekri kreyòl ayisyen - Aprann Kreyòl ak Kilti Ayiti

Anpil moun konn pale kreyòl, men yo pa kapab li l oswa ekri l byen. Atik sa ap ba w kèk trik pou w vin maton nan li ak ekri kreyòl ayisyen.

Lis 100 mo kreyòl ki pi popilè yo - Aprann Kreyòl ak Kilti Ayiti
01/30/2022
Lis 100 mo kreyòl ki pi popilè yo

Lis 100 mo kreyòl ki pi popilè yo - Aprann Kreyòl ak Kilti Ayiti

Men lis 100 mo kreyòl ki pi popilè nan lang kreyòl asyisyen an. Daprè rechèch nan atik divès kategori; nan plis ke 500 000 mo. Ann ale.

Lè w ap konpile leksik mo pou yon glosè, oswa diksyonè, youn nan premye etap yo se kolekte lis mo yo. Se lis mo yo ki pr...
01/28/2022
Lis 100 mo kreyòl ki pi popilè yo

Lè w ap konpile leksik mo pou yon glosè, oswa diksyonè, youn nan premye etap yo se kolekte lis mo yo. Se lis mo yo ki pral ede w konnen ki kantite travay ou genye pou w fè. Nan atik sa a nou pral pale de lis 100 mo ki pi popilè nan lang kreyòl la, daprè lis nou te itilize a.

Men lis 100 mo kreyòl ki pi popilè nan lang kreyòl asyisyen an. Daprè rechèch nan atik divès kategori; nan plis ke 500 000 mo. Ann ale.

Bon bwa pa grandi nan sikonstans konfòtab, lè van an pi fò, pye bwa a pi djanm.
01/28/2022
Sitasyon Kreyòl Ayisyen - 56| Creole101.com

Bon bwa pa grandi nan sikonstans konfòtab, lè van an pi fò, pye bwa a pi djanm.

Sitasyon Kreyòl Ayisyen: Bon bwa pa grandi nan sikonstans konfòtab, lè van an pi fò, pye bwa a pi djanm.

Lwazi timoun epòk pase yo ann Ayiti - Aprann Kreyòl ak Kilti Ayiti
01/28/2022
Lwazi timoun epòk pase yo ann Ayiti

Lwazi timoun epòk pase yo ann Ayiti - Aprann Kreyòl ak Kilti Ayiti

Tout moun bezwen lwazi: Ann pale sou divètisman ak pastan timoun ann Ayiti yo nan tan lontan, ak sou jan distraksyon sa yo te bay kè kontan.

01/04/2022
creole101.com

??❤️❣️ Sitasyon Lanmou: ❣️❤️??
Mwen pa t janm ka konprann siyifikasyon mo "pafè"—jiskaske m te rankontre w. Tousuit definisyon an tonbe nan plas epi souf mwen koupe chak moman mwen pase avè w.
https://creole101.com/ht/sitasyon/sitasyon-212⁠

.⁠

.⁠

.⁠


#creole101 #kreyòl #kreyol #sitasyonkreyol #sitasyon #sitasyonlanmou #haiti #haitiancreole #kreyol101 #SMSlanmou #SMSkreyol #pwovèb #pwovebkreyol #pwoveb #pwoveblakay #haiti?? #diksyone #ayiti

Motivasyon: Bon bwa pa grandi nan sikonstans konfòtab, lè van an pi fò, pye bwa a pi djanm.⁠- J. Willard Marriott ⁠https...
12/28/2021
Sitasyon Kreyòl Ayisyen - 56| Creole101.com

Motivasyon: Bon bwa pa grandi nan sikonstans konfòtab, lè van an pi fò, pye bwa a pi djanm.⁠
- J. Willard Marriott ⁠
https://creole101.com/ht/sitasyon/?sitasyon=56⁠

.⁠


.⁠#creole101 #kreyòl #kreyol #sitasyonkreyol #sitasyon #sitasyonlanmoun #haiti #haitiancreole #kreyol101 #SMSlanmou #SMSkreyol #pwovèb #pwovebkreyol #pwoveb #pwoveblakay #motivasyonkreyol #haiti?? #diksyone #ayiti

Sitasyon Kreyòl Ayisyen: Bon bwa pa grandi nan sikonstans konfòtab, lè van an pi fò, pye bwa a pi djanm.

12/22/2021

Jiska prezan, chak ti moman nou pase ansanm te enpresyonan. Men mwen pwomèt ou, ke sa poko anyen: sa k pi bon an se pou demen.⁠

https://creole101.com/ht/sitasyon/sitasyon-146⁠

#creole101 #kreyòl #kreyol #sitasyonkreyol #sitasyon #sitasyonlanmoun #haiti #haitiancreole #kreyol101 #SMSlanmou #SMSkreyol #pwovèb #pwovebkreyol #pwoveb #pwoveblakay

Nice Event by Eventastic
03/19/2019

Nice Event by Eventastic

Halloween : est-​ce juste une occasion de s’amuser ? Découvrez la vérité sur Halloween et d’autres fêtes semblables.Des ...
10/31/2018
La vérité sur Halloween

Halloween : est-​ce juste une occasion de s’amuser ? Découvrez la vérité sur Halloween et d’autres fêtes semblables.
Des fêtes comme Halloween sont en contradiction avec les enseignements bibliques. La Bible avertit : « Qu’on ne trouve parmi vous [...] personne qui s’adonne à la magie ou à la divination, qui observe les présages ou se livre à la sorcellerie, qui jette des sorts ou qui interroge d’une manière ou d’une autre les esprits des morts » (Deutéronome 18:10, 11, Bible en français courant ; voir aussi Lévitique 19:31 ; Galates 5:19-21).

Ainsi, il est utile de connaître les origines troubles d’Halloween et d’autres fêtes semblables. Cette compréhension vous poussera peut-être à choisir, comme beaucoup d’autres, de ne pas participer à ces fêtes.

https://www.jw.org/fr/publications/revues/g201309/verite-sur-halloween/

Halloween : est-​ce juste une occasion de s’amuser ? Découvrez la vérité sur Halloween et d’autres fêtes semblables.

Is Halloween a way to have fun? Get the truth about Halloween & similar celebrations.Celebrations like Halloween are in ...
10/31/2018
The Truth About Halloween

Is Halloween a way to have fun? Get the truth about Halloween & similar celebrations.
Celebrations like Halloween are in conflict with Bible teachings. The Bible warns: “There must never be anyone among you who . . . practices divination, who is soothsayer, augur or sorcerer, who uses charms, consults ghosts or spirits, or calls up the dead.”—Deuteronomy 18:10, 11, The Jerusalem Bible; see also Leviticus 19:31; Galatians 5:19-21.

In view of the foregoing, it is wise for you to know about the dark origins of Halloween and similar celebrations. Having this fuller understanding may move you to join many others who do not participate in these holidays.
View More...
https://www.jw.org/en/publications/magazines/g201309/truth-about-halloween/

Is Halloween a way to have fun? Get the truth about Halloween & similar celebrations.

Novasyon Electronic Store: Innovative gift ideas to please yourself and your loved ones: iPhone cases, Samsung cases, bl...
12/31/2017

Novasyon Electronic Store: Innovative gift ideas to please yourself and your loved ones: iPhone cases, Samsung cases, bluetooth headsets, usb drive, cool gifts, health and fitness items.

Innovative gift ideas to please yourself and your loved ones: iPhone cases, Samsung cases, bluetooth headsets, usb drive, cool gifts, health and fitness items

04/02/2015

Professional events, weddings and more #eventastic

Ma chérie je t'aime by T-ViceT-Vice / Ma chérie je t'aime : [Olivier Duret] C'est impossible de t'exprimer L'ampleur de ...
03/12/2014
Ma chérie je t'aime by T-Vice

Ma chérie je t'aime by T-Vice

T-Vice / Ma chérie je t'aime : [Olivier Duret] C'est impossible de t'exprimer L'ampleur de mon amour Et pour te dire ce qu'il y a dans mon cœur Les mots m'échappent toujours J'ai beau t'écrire tant de poèmes Te dédier ...
http://novasyon.com/lyrics/T-Vice-Ma-chérie-je-t-aime-song-2353.html

T-Vice / Ma chérie je t'aime : [Olivier Duret] C'est impossible de t'exprimer L'ampleur de mon amour Et pour te dire ce qu'il y a dans mon cœur Les mots m'échappent toujours J'ai beau t'écrire tant de poèmes Te dédier ...

Fun Wedding Photo Ideas http://wp.me/p2R72e-3E
01/27/2014
Fun Wedding Photo Ideas

Fun Wedding Photo Ideas http://wp.me/p2R72e-3E

Pictures are an integral part of any wedding. Newlyweds are usually thrilled to get their pictures back from the photographer so they can relive their special day. But there are many special activities you can build into a wedding that … Continue…

Wedding Favors Your Guests Will Love http://wp.me/p2R72e-3B
01/27/2014
Wedding Favors Your Guests Will Love

Wedding Favors Your Guests Will Love http://wp.me/p2R72e-3B

The purpose of wedding favors is to thank your guests for coming to your wedding and ultimately showing their support for your commitment to each other. As a result you should really try to find wedding favors which your guest … Continue reading…

image_1
07/29/2013
image_1

image_1

[singlepic id=157 w=100 h=75 ]

image_0
07/29/2013
image_0

image_0

[singlepic id=156 w=100 h=75 ]

image
07/29/2013
image

image

[singlepic id=155 w=100 h=75 ]

Address

1234 Miami Beach
Miami, FL
33162

Opening Hours

Monday 9am - 5pm
Tuesday 9am - 5pm
Wednesday 9am - 5pm
Thursday 9am - 5pm
Friday 9am - 5pm
Saturday 9am - 5pm
Sunday 9am - 5pm

Telephone

(786) 337-3060

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Eventastic posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Eventastic:

Category

Nearby event planning services