Clicky

Lianna’s Bridal

Lianna’s Bridal We specialize in customizing beautiful amazing Wedding Dresses for all. Every gown features details

Operating as usual

👉 We do customize Ao Dài cưới hỏi, Wedding Dress, Bridesmaid, suits….♻️ Inbox or contact: 410-858-7769 ➡️ page for Áo d...
09/01/2022

👉 We do customize Ao Dài cưới hỏi, Wedding Dress, Bridesmaid, suits….
♻️ Inbox or contact: 410-858-7769
➡️ page for Áo dài: Áo dài Lianna’s
https://www.facebook.com/AodaicachtanLiannas/
➡️ Page for đồ cưới Lianna’s Bridal
https://www.facebook.com/Liannas-Bridal-107020824938705/
➡️ Page Silk Pijamas: Đồ ngủ cao cấp Lianna’s
https://www.facebook.com/Liannacloset/
➡️Page làm đẹp
https://www.facebook.com/weilaiyaus/
♻️Get pay: zelle- venmo- cash app

👉 We do customize Ao Dài cưới hỏi, Wedding Dress, Bridesmaid, suits….♻️ Inbox or contact: 410-858-7769 ➡️ page for Áo d...
09/01/2022

👉 We do customize Ao Dài cưới hỏi, Wedding Dress, Bridesmaid, suits….
♻️ Inbox or contact: 410-858-7769
➡️ page for Áo dài: Áo dài Lianna’s
https://www.facebook.com/AodaicachtanLiannas/
➡️ Page for đồ cưới Lianna’s Bridal
https://www.facebook.com/Liannas-Bridal-107020824938705/
➡️ Page Silk Pijamas: Đồ ngủ cao cấp Lianna’s
https://www.facebook.com/Liannacloset/
➡️Page làm đẹp
https://www.facebook.com/weilaiyaus/
♻️Get pay: zelle- venmo- cash app

Mẫu váy nhẹ nhàng của nàng ! 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌𝒔 𝒔𝒐 𝒎𝒖𝒄𝒉 𝒇𝒐𝒓 𝒄𝒉𝒐𝒐𝒔𝒊𝒏𝒈 𝒖𝒔!---------------------------Customized Ao 𝐷𝑎̀𝑖 𝑐𝑢̛𝑜̛́𝑖 ℎ𝑜̉𝑖, ...
09/01/2022

Mẫu váy nhẹ nhàng của nàng !

𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌𝒔 𝒔𝒐 𝒎𝒖𝒄𝒉 𝒇𝒐𝒓 𝒄𝒉𝒐𝒐𝒔𝒊𝒏𝒈 𝒖𝒔!
---------------------------
Customized Ao 𝐷𝑎̀𝑖 𝑐𝑢̛𝑜̛́𝑖 ℎ𝑜̉𝑖, 𝑊𝑒𝑑𝑑𝑖𝑛𝑔 𝐷𝑟𝑒𝑠𝑠,…
𝐋𝐢𝐚𝐧𝐧𝐚’𝐬 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐚𝐥
𝐖𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠𝐭𝐨𝐧 𝐃𝐂, 𝐌𝐚𝐫𝐲𝐥𝐚𝐧𝐝
𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 : 𝟒𝟏𝟎-𝟖𝟓𝟖-𝟕𝟕𝟔𝟗

Tông đỏ rực cho nàng mùa cưới
08/31/2022

Tông đỏ rực cho nàng mùa cưới

Thêm mẫu giành cho mẹ ! ---------------------------Customized Ao 𝐷𝑎̀𝑖 𝑐𝑢̛𝑜̛́𝑖 ℎ𝑜̉𝑖, 𝑊𝑒𝑑𝑑𝑖𝑛𝑔 𝐷𝑟𝑒𝑠𝑠,… 𝐋𝐢𝐚𝐧𝐧𝐚’𝐬 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐚𝐥 𝐖𝐚𝐬𝐡...
08/30/2022

Thêm mẫu giành cho mẹ !
---------------------------
Customized Ao 𝐷𝑎̀𝑖 𝑐𝑢̛𝑜̛́𝑖 ℎ𝑜̉𝑖, 𝑊𝑒𝑑𝑑𝑖𝑛𝑔 𝐷𝑟𝑒𝑠𝑠,…
𝐋𝐢𝐚𝐧𝐧𝐚’𝐬 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐚𝐥
𝐖𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠𝐭𝐨𝐧 𝐃𝐂, 𝐌𝐚𝐫𝐲𝐥𝐚𝐧𝐝
𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 : 𝟒𝟏𝟎-𝟖𝟓𝟖-𝟕𝟕𝟔𝟗

Trả hình cặp áo dài cưới hỏi cho khách Lianna’s 💗𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌𝒔 𝒔𝒐 𝒎𝒖𝒄𝒉 𝒇𝒐𝒓 𝒄𝒉𝒐𝒐𝒔𝒊𝒏𝒈 𝒖𝒔!---------------------------Customized Ao...
08/30/2022

Trả hình cặp áo dài cưới hỏi cho khách Lianna’s 💗

𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌𝒔 𝒔𝒐 𝒎𝒖𝒄𝒉 𝒇𝒐𝒓 𝒄𝒉𝒐𝒐𝒔𝒊𝒏𝒈 𝒖𝒔!
---------------------------
Customized Ao 𝐷𝑎̀𝑖 𝑐𝑢̛𝑜̛́𝑖 ℎ𝑜̉𝑖, 𝑊𝑒𝑑𝑑𝑖𝑛𝑔 𝐷𝑟𝑒𝑠𝑠,…
𝐋𝐢𝐚𝐧𝐧𝐚’𝐬 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐚𝐥
𝐖𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠𝐭𝐨𝐧 𝐃𝐂, 𝐌𝐚𝐫𝐲𝐥𝐚𝐧𝐝
𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 : 𝟒𝟏𝟎-𝟖𝟓𝟖-𝟕𝟕𝟔𝟗

Cặp Uyên ương xinh quá nàng ơi! ---------------------------Customized Ao 𝐷𝑎̀𝑖 𝑐𝑢̛𝑜̛́𝑖 ℎ𝑜̉𝑖, 𝑊𝑒𝑑𝑑𝑖𝑛𝑔 𝐷𝑟𝑒𝑠𝑠,… 𝐋𝐢𝐚𝐧𝐧𝐚’𝐬 𝐁𝐫𝐢...
08/30/2022

Cặp Uyên ương xinh quá nàng ơi!

---------------------------
Customized Ao 𝐷𝑎̀𝑖 𝑐𝑢̛𝑜̛́𝑖 ℎ𝑜̉𝑖, 𝑊𝑒𝑑𝑑𝑖𝑛𝑔 𝐷𝑟𝑒𝑠𝑠,…
𝐋𝐢𝐚𝐧𝐧𝐚’𝐬 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐚𝐥
𝐖𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠𝐭𝐨𝐧 𝐃𝐂, 𝐌𝐚𝐫𝐲𝐥𝐚𝐧𝐝
𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 : 𝟒𝟏𝟎-𝟖𝟓𝟖-𝟕𝟕𝟔𝟗

Những tấm hình đẹp ngày cưới cũng nhờ 1 phần từ dàn bê quả xinh tươi 💗💗💗
08/30/2022

Những tấm hình đẹp ngày cưới cũng nhờ 1 phần từ dàn bê quả xinh tươi 💗💗💗

Tông đỏ + gold luôn được nhiều nàng yêu thích! Đơn order của khách Lianna’s 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌𝒔 𝒔𝒐 𝒎𝒖𝒄𝒉 𝒇𝒐𝒓 𝒄𝒉𝒐𝒐𝒔𝒊𝒏𝒈 𝒖𝒔!-------------...
08/29/2022

Tông đỏ + gold luôn được nhiều nàng yêu thích!
Đơn order của khách Lianna’s

𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌𝒔 𝒔𝒐 𝒎𝒖𝒄𝒉 𝒇𝒐𝒓 𝒄𝒉𝒐𝒐𝒔𝒊𝒏𝒈 𝒖𝒔!
---------------------------
Customized Ao 𝐷𝑎̀𝑖 𝑐𝑢̛𝑜̛́𝑖 ℎ𝑜̉𝑖, 𝑊𝑒𝑑𝑑𝑖𝑛𝑔 𝐷𝑟𝑒𝑠𝑠,…
𝐋𝐢𝐚𝐧𝐧𝐚’𝐬 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐚𝐥
𝐖𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠𝐭𝐨𝐧 𝐃𝐂, 𝐌𝐚𝐫𝐲𝐥𝐚𝐧𝐝
𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 : 𝟒𝟏𝟎-𝟖𝟓𝟖-𝟕𝟕𝟔𝟗

Nguyên set gia đình của khách Lianna’s Nhìn yêu ghê chưa.𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌𝒔 𝒔𝒐 𝒎𝒖𝒄𝒉 𝒇𝒐𝒓 𝒄𝒉𝒐𝒐𝒔𝒊𝒏𝒈 𝒖𝒔!---------------------------Custo...
08/28/2022

Nguyên set gia đình của khách Lianna’s
Nhìn yêu ghê chưa.

𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌𝒔 𝒔𝒐 𝒎𝒖𝒄𝒉 𝒇𝒐𝒓 𝒄𝒉𝒐𝒐𝒔𝒊𝒏𝒈 𝒖𝒔!
---------------------------
Customized Ao 𝐷𝑎̀𝑖 𝑐𝑢̛𝑜̛́𝑖 ℎ𝑜̉𝑖, 𝑊𝑒𝑑𝑑𝑖𝑛𝑔 𝐷𝑟𝑒𝑠𝑠,…
𝐋𝐢𝐚𝐧𝐧𝐚’𝐬 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐚𝐥
𝐖𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠𝐭𝐨𝐧 𝐃𝐂, 𝐌𝐚𝐫𝐲𝐥𝐚𝐧𝐝
𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 : 𝟒𝟏𝟎-𝟖𝟓𝟖-𝟕𝟕𝟔𝟗

Áo dài CC cho các em mần sui 👉 We do customize Ao Dài cưới hỏi, Wedding Dress, Bridesmaid, suits….♻️ Inbox or contact: ...
08/27/2022

Áo dài CC cho các em mần sui

👉 We do customize Ao Dài cưới hỏi, Wedding Dress, Bridesmaid, suits….
♻️ Inbox or contact: 410-858-7769
➡️ page for Áo dài: Áo dài Lianna’s
https://www.facebook.com/AodaicachtanLiannas/
➡️ Page for đồ cưới Lianna’s Bridal
https://www.facebook.com/Liannas-Bridal-107020824938705/
➡️ Page Silk Pijamas: Đồ ngủ cao cấp Lianna’s
https://www.facebook.com/Liannacloset/
➡️Page làm đẹp
https://www.facebook.com/weilaiyaus/
♻️Get pay: zelle- venmo- cash app

BST đầm dạ hội cao cấp giành cho các cô- dì- các mẹ sắp làm sui . Hoặc khách nào Thích vẫn lên áo đai được luôn . 👉 We d...
08/27/2022

BST đầm dạ hội cao cấp giành cho các cô- dì- các mẹ sắp làm sui .
Hoặc khách nào Thích vẫn lên áo đai được luôn .

👉 We do customize Ao Dài cưới hỏi, Wedding Dress, Bridesmaid, suits….
♻️ Inbox or contact: 410-858-7769
➡️ page for Áo dài: Áo dài Lianna’s
https://www.facebook.com/AodaicachtanLiannas/
➡️ Page for đồ cưới Lianna’s Bridal
https://www.facebook.com/Liannas-Bridal-107020824938705/
➡️ Page Silk Pijamas: Đồ ngủ cao cấp Lianna’s
https://www.facebook.com/Liannacloset/
➡️Page làm đẹp
https://www.facebook.com/weilaiyaus/
♻️Get pay: zelle- venmo- cash app

Mẫu bà sui ngọt ngào quá khách ơi!
08/27/2022

Mẫu bà sui ngọt ngào quá khách ơi!

2 in 1 for Lianna’s Cuatomer customized 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌𝒔 𝒔𝒐 𝒎𝒖𝒄𝒉 𝒇𝒐𝒓 𝒄𝒉𝒐𝒐𝒔𝒊𝒏𝒈 𝒖𝒔!---------------------------Customized Ao 𝐷𝑎̀𝑖 𝑐𝑢̛...
08/25/2022

2 in 1 for Lianna’s Cuatomer customized

𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌𝒔 𝒔𝒐 𝒎𝒖𝒄𝒉 𝒇𝒐𝒓 𝒄𝒉𝒐𝒐𝒔𝒊𝒏𝒈 𝒖𝒔!
---------------------------
Customized Ao 𝐷𝑎̀𝑖 𝑐𝑢̛𝑜̛́𝑖 ℎ𝑜̉𝑖, 𝑊𝑒𝑑𝑑𝑖𝑛𝑔 𝐷𝑟𝑒𝑠𝑠,…
𝐋𝐢𝐚𝐧𝐧𝐚’𝐬 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐚𝐥
𝐖𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠𝐭𝐨𝐧 𝐃𝐂, 𝐌𝐚𝐫𝐲𝐥𝐚𝐧𝐝
𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 : 𝟒𝟏𝟎-𝟖𝟓𝟖-𝟕𝟕𝟔𝟗

👉 We do customize Ao Dài cưới hỏi, Wedding Dress, Bridesmaid, suits….♻️ Inbox or contact: 410-858-7769 ➡️ page for Áo d...
08/25/2022

👉 We do customize Ao Dài cưới hỏi, Wedding Dress, Bridesmaid, suits….
♻️ Inbox or contact: 410-858-7769
➡️ page for Áo dài: Áo dài Lianna’s
https://www.facebook.com/AodaicachtanLiannas/
➡️ Page for đồ cưới Lianna’s Bridal
https://www.facebook.com/Liannas-Bridal-107020824938705/
➡️ Page Silk Pijamas: Đồ ngủ cao cấp Lianna’s
https://www.facebook.com/Liannacloset/
➡️Page làm đẹp
https://www.facebook.com/weilaiyaus/
♻️Get pay: zelle- venmo- cash app

👉 We do customize Ao Dài cưới hỏi, Wedding Dress, Bridesmaid, suits….♻️ Inbox or contact: 410-858-7769 ➡️ page for Áo d...
08/25/2022

👉 We do customize Ao Dài cưới hỏi, Wedding Dress, Bridesmaid, suits….
♻️ Inbox or contact: 410-858-7769
➡️ page for Áo dài: Áo dài Lianna’s
https://www.facebook.com/AodaicachtanLiannas/
➡️ Page for đồ cưới Lianna’s Bridal
https://www.facebook.com/Liannas-Bridal-107020824938705/
➡️ Page Silk Pijamas: Đồ ngủ cao cấp Lianna’s
https://www.facebook.com/Liannacloset/
➡️Page làm đẹp
https://www.facebook.com/weilaiyaus/
♻️Get pay: zelle- venmo- cash app

👉 We do customize Ao Dài cưới hỏi, Wedding Dress, Bridesmaid, suits….♻️ Inbox or contact: 410-858-7769 ➡️ page for Áo d...
08/25/2022

👉 We do customize Ao Dài cưới hỏi, Wedding Dress, Bridesmaid, suits….
♻️ Inbox or contact: 410-858-7769
➡️ page for Áo dài: Áo dài Lianna’s
https://www.facebook.com/AodaicachtanLiannas/
➡️ Page for đồ cưới Lianna’s Bridal
https://www.facebook.com/Liannas-Bridal-107020824938705/
➡️ Page Silk Pijamas: Đồ ngủ cao cấp Lianna’s
https://www.facebook.com/Liannacloset/
➡️Page làm đẹp
https://www.facebook.com/weilaiyaus/
♻️Get pay: zelle- venmo- cash app

👉 We do customize Ao Dài cưới hỏi, Wedding Dress, Bridesmaid, suits….♻️ Inbox or contact: 410-858-7769 ➡️ page for Áo d...
08/25/2022

👉 We do customize Ao Dài cưới hỏi, Wedding Dress, Bridesmaid, suits….
♻️ Inbox or contact: 410-858-7769
➡️ page for Áo dài: Áo dài Lianna’s
https://www.facebook.com/AodaicachtanLiannas/
➡️ Page for đồ cưới Lianna’s Bridal
https://www.facebook.com/Liannas-Bridal-107020824938705/
➡️ Page Silk Pijamas: Đồ ngủ cao cấp Lianna’s
https://www.facebook.com/Liannacloset/
➡️Page làm đẹp
https://www.facebook.com/weilaiyaus/
♻️Get pay: zelle- venmo- cash app

Feedback từ nàng lung linh quá! Thank you nàng đã tin tưởng - dù đặt gấp mà nàng vẫn có được một outfit cưới hoàng hảo v...
08/24/2022

Feedback từ nàng lung linh quá!
Thank you nàng đã tin tưởng - dù đặt gấp mà nàng vẫn có được một outfit cưới hoàng hảo và xuất sắc luôn
Mẫu này vẫn là mẫu đang hot nhất tại Lianna’s Bridal

𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌𝒔 𝒔𝒐 𝒎𝒖𝒄𝒉 𝒇𝒐𝒓 𝒄𝒉𝒐𝒐𝒔𝒊𝒏𝒈 𝒖𝒔!
---------------------------
Customized Ao 𝐷𝑎̀𝑖 𝑐𝑢̛𝑜̛́𝑖 ℎ𝑜̉𝑖, 𝑊𝑒𝑑𝑑𝑖𝑛𝑔 𝐷𝑟𝑒𝑠𝑠,…
𝐋𝐢𝐚𝐧𝐧𝐚’𝐬 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐚𝐥
𝐖𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠𝐭𝐨𝐧 𝐃𝐂, 𝐌𝐚𝐫𝐲𝐥𝐚𝐧𝐝
𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 : 𝟒𝟏𝟎-𝟖𝟓𝟖-𝟕𝟕𝟔𝟗

👉 We do customize Ao Dài cưới hỏi, Wedding Dress, Bridesmaid, suits….♻️ Inbox or contact: 410-858-7769 ➡️ page for Áo d...
08/23/2022

👉 We do customize Ao Dài cưới hỏi, Wedding Dress, Bridesmaid, suits….
♻️ Inbox or contact: 410-858-7769
➡️ page for Áo dài: Áo dài Lianna’s
https://www.facebook.com/AodaicachtanLiannas/
➡️ Page for đồ cưới Lianna’s Bridal
https://www.facebook.com/Liannas-Bridal-107020824938705/
➡️ Page Silk Pijamas: Đồ ngủ cao cấp Lianna’s
https://www.facebook.com/Liannacloset/
➡️Page làm đẹp
https://www.facebook.com/weilaiyaus/
♻️Get pay: zelle- venmo- cash app

👉 We do customize Ao Dài cưới hỏi, Wedding Dress, Bridesmaid, suits….♻️ Inbox or contact: 410-858-7769 ➡️ page for Áo d...
08/23/2022

👉 We do customize Ao Dài cưới hỏi, Wedding Dress, Bridesmaid, suits….
♻️ Inbox or contact: 410-858-7769
➡️ page for Áo dài: Áo dài Lianna’s
https://www.facebook.com/AodaicachtanLiannas/
➡️ Page for đồ cưới Lianna’s Bridal
https://www.facebook.com/Liannas-Bridal-107020824938705/
➡️ Page Silk Pijamas: Đồ ngủ cao cấp Lianna’s
https://www.facebook.com/Liannacloset/
➡️Page làm đẹp
https://www.facebook.com/weilaiyaus/
♻️Get pay: zelle- venmo- cash app

Những mẫu bê quả xinh yêu! Giành cho những nhân vật ko kém phần quan trọng trong ngày trọng đại- luôn mang đến những tấm...
08/21/2022

Những mẫu bê quả xinh yêu!
Giành cho những nhân vật ko kém phần quan trọng trong ngày trọng đại- luôn mang đến những tấm hình siêu quậy và ngộ nghĩnh cho dâu rể!

Sắc sảo đến từng chi tiết ❤️👉 We do customize Ao Dài cưới hỏi, Wedding Dress, Bridesmaid, suits….♻️ Inbox or contact: 4...
08/20/2022

Sắc sảo đến từng chi tiết ❤️

👉 We do customize Ao Dài cưới hỏi, Wedding Dress, Bridesmaid, suits….
♻️ Inbox or contact: 410-858-7769
➡️ page for Áo dài: Áo dài Lianna’s
https://www.facebook.com/AodaicachtanLiannas/
➡️ Page for đồ cưới Lianna’s Bridal
https://www.facebook.com/Liannas-Bridal-107020824938705/
➡️ Page Silk Pijamas: Đồ ngủ cao cấp Lianna’s
https://www.facebook.com/Liannacloset/
➡️Page làm đẹp
https://www.facebook.com/weilaiyaus/
♻️Get pay: zelle- venmo- cash app

👉 We do customize Ao Dài cưới hỏi, Wedding Dress, Bridesmaid, suits….♻️ Inbox or contact: 410-858-7769 ➡️ page for Áo d...
08/18/2022

👉 We do customize Ao Dài cưới hỏi, Wedding Dress, Bridesmaid, suits….
♻️ Inbox or contact: 410-858-7769
➡️ page for Áo dài: Áo dài Lianna’s
https://www.facebook.com/AodaicachtanLiannas/
➡️ Page for đồ cưới Lianna’s Bridal
https://www.facebook.com/Liannas-Bridal-107020824938705/
➡️ Page Silk Pijamas: Đồ ngủ cao cấp Lianna’s
https://www.facebook.com/Liannacloset/
➡️Page làm đẹp
https://www.facebook.com/weilaiyaus/
♻️Get pay: zelle- venmo- cash app

Giành cho dàn bê quả nam 😍
08/18/2022

Giành cho dàn bê quả nam 😍

👉 We do customize Ao Dài cưới hỏi, Wedding Dress, Bridesmaid, suits….♻️ Inbox or contact: 410-858-7769 ➡️ page for Áo d...
08/18/2022

👉 We do customize Ao Dài cưới hỏi, Wedding Dress, Bridesmaid, suits….
♻️ Inbox or contact: 410-858-7769
➡️ page for Áo dài: Áo dài Lianna’s
https://www.facebook.com/AodaicachtanLiannas/
➡️ Page for đồ cưới Lianna’s Bridal
https://www.facebook.com/Liannas-Bridal-107020824938705/
➡️ Page Silk Pijamas: Đồ ngủ cao cấp Lianna’s
https://www.facebook.com/Liannacloset/
➡️Page làm đẹp
https://www.facebook.com/weilaiyaus/
♻️Get pay: zelle- venmo- cash app

👉 We do customize Ao Dài cưới hỏi, Wedding Dress, Bridesmaid, suits….♻️ Inbox or contact: 410-858-7769 ➡️ page for Áo d...
08/18/2022

👉 We do customize Ao Dài cưới hỏi, Wedding Dress, Bridesmaid, suits….
♻️ Inbox or contact: 410-858-7769
➡️ page for Áo dài: Áo dài Lianna’s
https://www.facebook.com/AodaicachtanLiannas/
➡️ Page for đồ cưới Lianna’s Bridal
https://www.facebook.com/Liannas-Bridal-107020824938705/
➡️ Page Silk Pijamas: Đồ ngủ cao cấp Lianna’s
https://www.facebook.com/Liannacloset/
➡️Page làm đẹp
https://www.facebook.com/weilaiyaus/
♻️Get pay: zelle- venmo- cash app

08/17/2022

Khách nhà em xinh quá xá luôn 😍

𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌𝒔 𝒔𝒐 𝒎𝒖𝒄𝒉 𝒇𝒐𝒓 𝒄𝒉𝒐𝒐𝒔𝒊𝒏𝒈 𝒖𝒔!
---------------------------
Customized Ao 𝐷𝑎̀𝑖 𝑐𝑢̛𝑜̛́𝑖 ℎ𝑜̉𝑖, 𝑊𝑒𝑑𝑑𝑖𝑛𝑔 𝐷𝑟𝑒𝑠𝑠,…
𝐋𝐢𝐚𝐧𝐧𝐚’𝐬 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐚𝐥
𝐖𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠𝐭𝐨𝐧 𝐃𝐂, 𝐌𝐚𝐫𝐲𝐥𝐚𝐧𝐝
𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 : 𝟒𝟏𝟎-𝟖𝟓𝟖-𝟕𝟕𝟔𝟗

Được ngắm nhìn mỗi cặp đôi hạnh phúc với trang phục cưới đặt may từ Lianna’s- luôn là niềm tự hào hãnh diện vì luôn đượ...
08/16/2022

Được ngắm nhìn mỗi cặp đôi hạnh phúc với trang phục cưới đặt may từ Lianna’s- luôn là niềm tự hào hãnh diện vì luôn được các nàng hài lòng ❤️

𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌𝒔 𝒔𝒐 𝒎𝒖𝒄𝒉 𝒇𝒐𝒓 𝒄𝒉𝒐𝒐𝒔𝒊𝒏𝒈 𝒖𝒔!
---------------------------
Customized Ao 𝐷𝑎̀𝑖 𝑐𝑢̛𝑜̛́𝑖 ℎ𝑜̉𝑖, 𝑊𝑒𝑑𝑑𝑖𝑛𝑔 𝐷𝑟𝑒𝑠𝑠,…
𝐋𝐢𝐚𝐧𝐧𝐚’𝐬 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐚𝐥
𝐖𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠𝐭𝐨𝐧 𝐃𝐂, 𝐌𝐚𝐫𝐲𝐥𝐚𝐧𝐝
𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 : 𝟒𝟏𝟎-𝟖𝟓𝟖-𝟕𝟕𝟔𝟗

Mẫu váy cưới nhẹ nhàng được nàng lựa chọn từ mẫu tk của M.ỹ .Trả hình cho nAng Hanh Nguyen 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌𝒔 𝒔𝒐 𝒎𝒖𝒄𝒉 𝒇𝒐𝒓 𝒄𝒉𝒐𝒐𝒔𝒊𝒏𝒈 𝒖...
08/16/2022

Mẫu váy cưới nhẹ nhàng được nàng lựa chọn từ mẫu tk của M.ỹ .
Trả hình cho nAng Hanh Nguyen

𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌𝒔 𝒔𝒐 𝒎𝒖𝒄𝒉 𝒇𝒐𝒓 𝒄𝒉𝒐𝒐𝒔𝒊𝒏𝒈 𝒖𝒔!
---------------------------
Customized Ao 𝐷𝑎̀𝑖 𝑐𝑢̛𝑜̛́𝑖 ℎ𝑜̉𝑖, 𝑊𝑒𝑑𝑑𝑖𝑛𝑔 𝐷𝑟𝑒𝑠𝑠,…
𝐋𝐢𝐚𝐧𝐧𝐚’𝐬 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐚𝐥
𝐖𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠𝐭𝐨𝐧 𝐃𝐂, 𝐌𝐚𝐫𝐲𝐥𝐚𝐧𝐝
𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 : 𝟒𝟏𝟎-𝟖𝟓𝟖-𝟕𝟕𝟔𝟗

Trả hình mẫu váy cưới 2 in 1 của nàng Dang Nguyen luôn nè. 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌𝒔 𝒔𝒐 𝒎𝒖𝒄𝒉 𝒇𝒐𝒓 𝒄𝒉𝒐𝒐𝒔𝒊𝒏𝒈 𝒖𝒔!---------------------------Cus...
08/16/2022

Trả hình mẫu váy cưới 2 in 1 của nàng Dang Nguyen luôn nè.

𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌𝒔 𝒔𝒐 𝒎𝒖𝒄𝒉 𝒇𝒐𝒓 𝒄𝒉𝒐𝒐𝒔𝒊𝒏𝒈 𝒖𝒔!
---------------------------
Customized Ao 𝐷𝑎̀𝑖 𝑐𝑢̛𝑜̛́𝑖 ℎ𝑜̉𝑖, 𝑊𝑒𝑑𝑑𝑖𝑛𝑔 𝐷𝑟𝑒𝑠𝑠,…
𝐋𝐢𝐚𝐧𝐧𝐚’𝐬 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐚𝐥
𝐖𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠𝐭𝐨𝐧 𝐃𝐂, 𝐌𝐚𝐫𝐲𝐥𝐚𝐧𝐝
𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 : 𝟒𝟏𝟎-𝟖𝟓𝟖-𝟕𝟕𝟔𝟗

Trả hình mẫu váy cưới đuôi cá luxury lồng lộn, phủ đầy kim cương của nàng Dang Nguyen 😍Em sẽ rực sáng nhất đêm luôn Á n...
08/16/2022

Trả hình mẫu váy cưới đuôi cá luxury lồng lộn, phủ đầy kim cương của nàng Dang Nguyen 😍
Em sẽ rực sáng nhất đêm luôn Á nha 😂😂😂

𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌𝒔 𝒔𝒐 𝒎𝒖𝒄𝒉 𝒇𝒐𝒓 𝒄𝒉𝒐𝒐𝒔𝒊𝒏𝒈 𝒖𝒔!
---------------------------
Customized Ao 𝐷𝑎̀𝑖 𝑐𝑢̛𝑜̛́𝑖 ℎ𝑜̉𝑖, 𝑊𝑒𝑑𝑑𝑖𝑛𝑔 𝐷𝑟𝑒𝑠𝑠,…
𝐋𝐢𝐚𝐧𝐧𝐚’𝐬 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐚𝐥
𝐖𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠𝐭𝐨𝐧 𝐃𝐂, 𝐌𝐚𝐫𝐲𝐥𝐚𝐧𝐝
𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 : 𝟒𝟏𝟎-𝟖𝟓𝟖-𝟕𝟕𝟔𝟗

Mẹ và nàng ❤️---------------------------Customized Ao 𝐷𝑎̀𝑖 𝑐𝑢̛𝑜̛́𝑖 ℎ𝑜̉𝑖, 𝑊𝑒𝑑𝑑𝑖𝑛𝑔 𝐷𝑟𝑒𝑠𝑠,… 𝐋𝐢𝐚𝐧𝐧𝐚’𝐬 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐚𝐥 𝐖𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠𝐭𝐨𝐧 𝐃𝐂, ...
08/15/2022

Mẹ và nàng ❤️

---------------------------
Customized Ao 𝐷𝑎̀𝑖 𝑐𝑢̛𝑜̛́𝑖 ℎ𝑜̉𝑖, 𝑊𝑒𝑑𝑑𝑖𝑛𝑔 𝐷𝑟𝑒𝑠𝑠,…
𝐋𝐢𝐚𝐧𝐧𝐚’𝐬 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐚𝐥
𝐖𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠𝐭𝐨𝐧 𝐃𝐂, 𝐌𝐚𝐫𝐲𝐥𝐚𝐧𝐝
𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 : 𝟒𝟏𝟎-𝟖𝟓𝟖-𝟕𝟕𝟔𝟗

Thank you em rất nhiều đã tin tưởng Lianna’s và gửi cho shop thật nhiều ảnh feedback đẹp! Chúc nàng mãi hạnh phúc ! 𝑻𝒉𝒂𝒏...
08/14/2022

Thank you em rất nhiều đã tin tưởng Lianna’s và gửi cho shop thật nhiều ảnh feedback đẹp!
Chúc nàng mãi hạnh phúc !

𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌𝒔 𝒔𝒐 𝒎𝒖𝒄𝒉 𝒇𝒐𝒓 𝒄𝒉𝒐𝒐𝒔𝒊𝒏𝒈 𝒖𝒔!
---------------------------
Customized Ao 𝐷𝑎̀𝑖 𝑐𝑢̛𝑜̛́𝑖 ℎ𝑜̉𝑖, 𝑊𝑒𝑑𝑑𝑖𝑛𝑔 𝐷𝑟𝑒𝑠𝑠,…
𝐋𝐢𝐚𝐧𝐧𝐚’𝐬 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐚𝐥
𝐖𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠𝐭𝐨𝐧 𝐃𝐂, 𝐌𝐚𝐫𝐲𝐥𝐚𝐧𝐝
𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 : 𝟒𝟏𝟎-𝟖𝟓𝟖-𝟕𝟕𝟔𝟗

Thank you c cho những feedback thật dễ thương! ---------------------------Customized Ao 𝐷𝑎̀𝑖 𝑐𝑢̛𝑜̛́𝑖 ℎ𝑜̉𝑖, 𝑊𝑒𝑑𝑑𝑖𝑛𝑔 𝐷𝑟𝑒𝑠𝑠...
08/14/2022

Thank you c cho những feedback thật dễ thương!

---------------------------
Customized Ao 𝐷𝑎̀𝑖 𝑐𝑢̛𝑜̛́𝑖 ℎ𝑜̉𝑖, 𝑊𝑒𝑑𝑑𝑖𝑛𝑔 𝐷𝑟𝑒𝑠𝑠,…
𝐋𝐢𝐚𝐧𝐧𝐚’𝐬 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐚𝐥
𝐖𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠𝐭𝐨𝐧 𝐃𝐂, 𝐌𝐚𝐫𝐲𝐥𝐚𝐧𝐝
𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 : 𝟒𝟏𝟎-𝟖𝟓𝟖-𝟕𝟕𝟔𝟗

Nàng mặc áo dài cưới từ Lianna’s xinh quá dù chưa make up .---------------------------Customized Ao 𝐷𝑎̀𝑖 𝑐𝑢̛𝑜̛́𝑖 ℎ𝑜̉𝑖, 𝑊...
08/14/2022

Nàng mặc áo dài cưới từ Lianna’s xinh quá dù chưa make up .
---------------------------
Customized Ao 𝐷𝑎̀𝑖 𝑐𝑢̛𝑜̛́𝑖 ℎ𝑜̉𝑖, 𝑊𝑒𝑑𝑑𝑖𝑛𝑔 𝐷𝑟𝑒𝑠𝑠,…
𝐋𝐢𝐚𝐧𝐧𝐚’𝐬 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐚𝐥
𝐖𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠𝐭𝐨𝐧 𝐃𝐂, 𝐌𝐚𝐫𝐲𝐥𝐚𝐧𝐝
𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 : 𝟒𝟏𝟎-𝟖𝟓𝟖-𝟕𝟕𝟔𝟗

👉 We do customize Ao Dài cưới hỏi, Wedding Dress, Bridesmaid, suits….♻️ Inbox or contact: 410-858-7769 ➡️ page for Áo d...
08/10/2022

👉 We do customize Ao Dài cưới hỏi, Wedding Dress, Bridesmaid, suits….
♻️ Inbox or contact: 410-858-7769
➡️ page for Áo dài: Áo dài Lianna’s
https://www.facebook.com/AodaicachtanLiannas/
➡️ Page for đồ cưới Lianna’s Bridal
https://www.facebook.com/Liannas-Bridal-107020824938705/
➡️ Page Silk Pijamas: Đồ ngủ cao cấp Lianna’s
https://www.facebook.com/Liannacloset/
➡️Page làm đẹp
https://www.facebook.com/weilaiyaus/
♻️Get pay: zelle- venmo- cash app

👉 We do customize Ao Dài cưới hỏi, Wedding Dress, Bridesmaid, suits….♻️ Inbox or contact: 410-858-7769 ➡️ page for Áo d...
08/10/2022

👉 We do customize Ao Dài cưới hỏi, Wedding Dress, Bridesmaid, suits….
♻️ Inbox or contact: 410-858-7769
➡️ page for Áo dài: Áo dài Lianna’s
https://www.facebook.com/AodaicachtanLiannas/
➡️ Page for đồ cưới Lianna’s Bridal
https://www.facebook.com/Liannas-Bridal-107020824938705/
➡️ Page Silk Pijamas: Đồ ngủ cao cấp Lianna’s
https://www.facebook.com/Liannacloset/
➡️Page làm đẹp
https://www.facebook.com/weilaiyaus/
♻️Get pay: zelle- venmo- cash app

👉 We do customize Ao Dài cưới hỏi, Wedding Dress, Bridesmaid, suits….♻️ Inbox or contact: 410-858-7769 ➡️ page for Áo d...
08/09/2022

👉 We do customize Ao Dài cưới hỏi, Wedding Dress, Bridesmaid, suits….
♻️ Inbox or contact: 410-858-7769
➡️ page for Áo dài: Áo dài Lianna’s
https://www.facebook.com/AodaicachtanLiannas/
➡️ Page for đồ cưới Lianna’s Bridal
https://www.facebook.com/Liannas-Bridal-107020824938705/
➡️ Page Silk Pijamas: Đồ ngủ cao cấp Lianna’s
https://www.facebook.com/Liannacloset/
➡️Page làm đẹp
https://www.facebook.com/weilaiyaus/
♻️Get pay: zelle- venmo- cash app

Hay xinh Đẹp lộng lẫy trong ngày cưới các nàng nhen! We do customize Ao Dài cưới hỏi, Wedding Dress, Bridesmaid, suits…...
08/09/2022

Hay xinh Đẹp lộng lẫy trong ngày cưới các nàng nhen!

We do customize Ao Dài cưới hỏi, Wedding Dress, Bridesmaid, suits….
♻️ Inbox or contact: 410-858-7769
➡️ page for Áo dài: Áo dài Lianna’s
https://www.facebook.com/AodaicachtanLiannas/
➡️ Page for đồ cưới Lianna’s Bridal
https://www.facebook.com/Liannas-Bridal-107020824938705/
➡️ Page Silk Pijamas: Đồ ngủ cao cấp Lianna’s
https://www.facebook.com/Liannacloset/
➡️Page làm đẹp
https://www.facebook.com/weilaiyaus/
♻️Get pay: zelle- venmo- cash app

👉 We do customize Ao Dài cưới hỏi, Wedding Dress, Bridesmaid, suits….♻️ Inbox or contact: 410-858-7769 ➡️ page for Áo d...
08/08/2022

👉 We do customize Ao Dài cưới hỏi, Wedding Dress, Bridesmaid, suits….
♻️ Inbox or contact: 410-858-7769
➡️ page for Áo dài: Áo dài Lianna’s
https://www.facebook.com/AodaicachtanLiannas/
➡️ Page for đồ cưới Lianna’s Bridal
https://www.facebook.com/Liannas-Bridal-107020824938705/
➡️ Page Silk Pijamas: Đồ ngủ cao cấp Lianna’s
https://www.facebook.com/Liannacloset/
➡️Page làm đẹp
https://www.facebook.com/weilaiyaus/
♻️Get pay: zelle- venmo- cash app

👉 We do customize Ao Dài cưới hỏi, Wedding Dress, Bridesmaid, suits….♻️ Inbox or contact: 410-858-7769 ➡️ page for Áo d...
08/08/2022

👉 We do customize Ao Dài cưới hỏi, Wedding Dress, Bridesmaid, suits….
♻️ Inbox or contact: 410-858-7769
➡️ page for Áo dài: Áo dài Lianna’s
https://www.facebook.com/AodaicachtanLiannas/
➡️ Page for đồ cưới Lianna’s Bridal
https://www.facebook.com/Liannas-Bridal-107020824938705/
➡️ Page Silk Pijamas: Đồ ngủ cao cấp Lianna’s
https://www.facebook.com/Liannacloset/
➡️Page làm đẹp
https://www.facebook.com/weilaiyaus/
♻️Get pay: zelle- venmo- cash app

👉 We do customize Ao Dài cưới hỏi, Wedding Dress, Bridesmaid, suits….♻️ Inbox or contact: 410-858-7769 ➡️ page for Áo d...
08/08/2022

👉 We do customize Ao Dài cưới hỏi, Wedding Dress, Bridesmaid, suits….
♻️ Inbox or contact: 410-858-7769
➡️ page for Áo dài: Áo dài Lianna’s
https://www.facebook.com/AodaicachtanLiannas/
➡️ Page for đồ cưới Lianna’s Bridal
https://www.facebook.com/Liannas-Bridal-107020824938705/
➡️ Page Silk Pijamas: Đồ ngủ cao cấp Lianna’s
https://www.facebook.com/Liannacloset/
➡️Page làm đẹp
https://www.facebook.com/weilaiyaus/
♻️Get pay: zelle- venmo- cash app

Thank you nàng với những feedback xinh lung linh! Áo dài cưới style hiện đại từ Lianna’s luôn nhận được lời khen từ tất ...
08/08/2022

Thank you nàng với những feedback xinh lung linh!
Áo dài cưới style hiện đại từ Lianna’s luôn nhận được lời khen từ tất cả mọi người - đó luôn là niềm hạnh phúc để shop cố gắng hơn nữa để hoàn thiện nhiều mẫu cưới đẹp xuất sắc cho các nàng!

---------------------------
Customized Ao 𝐷𝑎̀𝑖 𝑐𝑢̛𝑜̛́𝑖 ℎ𝑜̉𝑖, 𝑊𝑒𝑑𝑑𝑖𝑛𝑔 𝐷𝑟𝑒𝑠𝑠,…
𝐋𝐢𝐚𝐧𝐧𝐚’𝐬 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐚𝐥
𝐖𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠𝐭𝐨𝐧 𝐃𝐂, 𝐌𝐚𝐫𝐲𝐥𝐚𝐧𝐝
𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 : 𝟒𝟏𝟎-𝟖𝟓𝟖-𝟕𝟕𝟔𝟗

08/07/2022

Khám phá shop Lianna’s Bridal online thế nào nhé các nàng.
Nàng nào ở gần khu vực Maryland thì cứ Alo sắp xếp lịch đến nhà Lianna’s xem mẫu cưới nhen!
Nhiều khách cách 3-5 tiếng vẫn lái xe tới nhà để trực tiếp xem mẫu và được Lianna’s lấy số đo .
Cảm ơn các nàng rất nhiều ❤️mặc dù shop chỉ làm online nhưng được rất nhiều khách từ khắp 50 tiểu bang biết đến và tin tưởng lắm luôn .

Đơn giản nhưng vẫn mang đậm nét đẹp truyền thống trong ngày lễ của các cặp đôi .---------------------------Customized Ao...
08/06/2022

Đơn giản nhưng vẫn mang đậm nét đẹp truyền thống trong ngày lễ của các cặp đôi .

---------------------------
Customized Ao 𝐷𝑎̀𝑖 𝑐𝑢̛𝑜̛́𝑖 ℎ𝑜̉𝑖, 𝑊𝑒𝑑𝑑𝑖𝑛𝑔 𝐷𝑟𝑒𝑠𝑠,…
𝐋𝐢𝐚𝐧𝐧𝐚’𝐬 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐚𝐥
𝐖𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠𝐭𝐨𝐧 𝐃𝐂, 𝐌𝐚𝐫𝐲𝐥𝐚𝐧𝐝
𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 : 𝟒𝟏𝟎-𝟖𝟓𝟖-𝟕𝟕𝟔𝟗

👉 We do customize Ao Dài cưới hỏi, Wedding Dress, Bridesmaid, suits….♻️ Inbox or contact: 410-858-7769 ➡️ page for Áo d...
08/05/2022

👉 We do customize Ao Dài cưới hỏi, Wedding Dress, Bridesmaid, suits….
♻️ Inbox or contact: 410-858-7769
➡️ page for Áo dài: Áo dài Lianna’s
https://www.facebook.com/AodaicachtanLiannas/
➡️ Page for đồ cưới Lianna’s Bridal
https://www.facebook.com/Liannas-Bridal-107020824938705/
➡️ Page Silk Pijamas: Đồ ngủ cao cấp Lianna’s
https://www.facebook.com/Liannacloset/
➡️Page làm đẹp
https://www.facebook.com/weilaiyaus/
♻️Get pay: zelle- venmo- cash app

Address

Gần Thủ đô Washington DC
Glen Burnie, MD
21061

Telephone

+14108587769

Website

facebook.com

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lianna’s Bridal posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Lianna’s Bridal:

Videos

Category

Nearby event planning services


Other Bridal Shops in Glen Burnie

Show All

Comments

I just got my ao dai recently and it is BEAUTIFUL! I am so in love with how it looks and how great the quality is. The shipping was super fast and the customer service was amazing. I couldn’t be happier buying my wedding ao dai from her!
Houston Astros Lovebirds! Comment a ⚾ below if you are watching the game tonight! http://ow.ly/pMAJ50GBmx4 1. #repost⁠ Spotlight WiH Vendor- The Event Company ⁠⁠ •⁠⁠ Photo: RaeTay Photography⁠⁠ Houston Astros carleyhairandmakeup Mia Bridal Couture Lianna’s Bridal ⁠⁠ ⁠⁠ 2.#repost: @daniellardzz⁠⁠ •⁠⁠ Photo: @robertinoa⁠⁠ @teamcjcorrea⁠⁠ ⁠⁠ 3. ⁠ Spotlight WiH Vendors–⁠ Bering's Hardware⁠ | The Post Oak Hotel at Uptown Houston⁠⁠ •⁠⁠ Photo: @jcogliandrophotography⁠ ⁠ #FortheH #HoustonAstros #RealWeddings #HTown #WeddingsinHouston #WeddingInspo #Weddings