Rocknacht Easterein

Rocknacht Easterein Rocknacht Easterein

01/05/2018

Helaas, is er dit jier gjin Rocknacht Easterein. Hopelik folgend jier wer!

Las Bandidas is los!!!! 🎸🎸
13/05/2017

Las Bandidas is los!!!! 🎸🎸

13/05/2017

Rocknacht Easterein is der klear foar! 20.30 gean de doarren iepen, 21.00 Las bandidas los! dus wês der op tiid by, foar 22.00 mei koarting nei binnen! Nei Las Bandidas gean de Rockstieren der in macht spektakel fan meitsjen!!
be there!🍻 Tsjoch!

Moarn is it dan echt safier minsken!Hjoed drok dwaande mei de lêtste tarieding.Tink der om: Foarferkeap tot moarn 12.00...
12/05/2017

Moarn is it dan echt safier minsken!
Hjoed drok dwaande mei de lêtste tarieding.
Tink der om: Foarferkeap tot moarn 12.00 oere!
Oars fan ôf 20.30 oere oant 22.00 oere ek noch
foar €10,- tagong! Oant moarne jûn!

We ha moarn foar it earst in pinautomaat by de munten. Mar we riede jim oan om ek genôch contant jild mei te nimmen!!!!...
12/05/2017

We ha moarn foar it earst in pinautomaat by de munten. Mar we riede jim oan om ek genôch contant jild mei te nimmen!!!! De tinte is ek lekker op temperatuur mei in waarmlucht kanon... Kâld sil jimme it dus net ha! OANT MOARN!

11/05/2017

Dan komt no de ferlossende namme! De winner fan de kaartsjes fan dizze aksje is wurden.... rapapaaaa rapapaaa
Geeske Visser!! Lokwinske Geeske, stjoer ús efkes in pb'tsje dan regelje we efkes!

moarn middei kin jim ek noch kaartsjes winne op OMrop Fryslân en oars gewoan efkes foarferkeap helje!

De tinte stiet al! Wy ha der sin yn!😁

06/05/2017

Jaaaa! Noch ien wike en dan ist safier! Rocknacht Easterein! Deel dit berjocht en meitsje kâns op 2 gratis yntreekaartsjes!!

04/05/2017

De winner fan 2 gratis tagongkaartsjes is Rixt Rypma ut Folsgeare. Graach wolle we dyn adres hawwe sadat we de kaartsjes opstjoere kinne! Stjoer mar in PB!

Moarn wer in nije diel aksje! Haldt dizze pagina dus yn 'e gaten!

14/04/2017

Aaipop is kommende moandei en fiert harren 30e jierdei! Fansels is't bestjoer fan Rocknacht Easterein ek fan fan Aaipop en dêrom hawwe we in spesjale aksje dy't ALLINNE op AAIPOP jildig is!! 3 kaartsjes foar 25,-! (by de kassa 45,- dus dikke koarting!) kom efkes by ús del op AAIPOP ek skoar dizze aksje!!

Bisto net op AAIPOP en baalst as in stekker omdast wol gebruk fan disse aksje meitsje wolst? Stjoer dan op dyselde dei in mailtsje mei dyn gegevens, en dan stjoere we dy de kaartsjes op!

Fannemoarn oan de klus 💪🏼💪🏼 om de buorden fan Rocknacht Easterein oer te skilderjen. De bands fan dit jier k...
04/03/2017

Fannemoarn oan de klus 💪🏼💪🏼 om de buorden fan Rocknacht Easterein oer te skilderjen. De bands fan dit jier komme der oare wike op te stean mei NLdoet!

02/03/2017

De Rockstieren en Las Bandidas binne de 2 nammen dy't op Rocknacht Easterein 2017 der in moai feestje fan meitsje sille! Dizze nammen wiene wol rieden mar net de goeie kombinaasje dêrom ha wy besletten 2 x 1 kaartsje fuort te jaan oan de persoanen dy it as earst rieden hiene. Gerrit Tessemaker en Arjen van der Velde jim hawwe beide in kaartsje wûn! Lit efkes wat fan jim hearre en dan krije jim de kaartsjes!

27/02/2017
Rocknacht Easterein

De goeie bandnammen binne wol rieden, mar de goeie kombinaasje noch net! Tinkst dast it wist? Reagear hjir ûnder! 👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼

Wolsto twa yntreekaarten winne foar Rocknacht Easterein? Tsjek it filmke!

Rocknacht Easterein
09/02/2017

Rocknacht Easterein

Rocknacht Easterein
14/01/2017

Rocknacht Easterein

14/01/2017

Harree! Der binne foar Rocknacht Easterein 2017 alwer hiel wat gearkomsten west. De datum is fêstsetten (13 maaie!!) en de 2 haadacts meitsje wy binnenkoart bekend.

Marr... let op:

Wy wolle foar de twa haadacts de mooglikheid jaan om in begjinnend bandsje in podium te bieden. Dus sisto yn in begjinnend bandsje en wolle jim jim earste optreden op Rocknacht Easterein? Of wisto immen oars dy’t geskikt is? Lit it ús witte!

Groetnis
it Rocknacht Easterein bestjoer!

foto's 14 maaie
25/05/2016

foto's 14 maaie

Timeline Photos
22/04/2016

Timeline Photos

19/04/2016

De earste ferkeap kaarten binne by Jumbo Wommels en Tramhalte Boalsert te krijen! Wês derby! Wolle jim net op paad? Moarn giet ús nije webside de loft yn en dan kinne jimme ek gau online kaarten keapje!!

27/03/2016

Moarn op Aaipop binne de earste kaarten by ús te keap en we hawwe in spesjale aksje foar de earste minsken! 2 kaartsjes foar 15 euro!! let op dizze aksje jild allinne op Aaipop! Bist bang dast ien fan ús net fine kinst? Stjoer dan efkes in berjochtsje, dan prate we ergens of om bepaalde tiid!

Dus allinne moarn: 2 foar 15,-!!! wês der by!

Rocknacht Easterein
04/03/2016

Rocknacht Easterein

26/02/2016

De kûgel is troch de tinte! de datum fan Rocknacht Easterein 2016 wurd 14 maaie!! Set um alfêst yn jim aginda! Ek dit jier ha wy wer twa bands dy't der in machtig feest fan meitsje sille! de earste band dy't wy bekind meitsje is de METALLICA tribute band: 'Damaged Justice'!! Oare wike meitsje wy de twadde band bekend!

Ek ha wy dit jier noch wat ekstra's foar jimme yn petto! Dit meitsje wy ek letter bekind sadra't alles run is!

Organisaasje Rocknacht Easterein
Wy ha der sin yn!

27/11/2015

It Rocknacht bestjoer is wer by elkoar west en hat besletten dat der in Rocknacht Easterein 2016 komt!! Wat hjir spylje sil is noch net bekend, en wy hearre graach fan jimme hokker band wy boeke moatte! Kom mar op mei de tips! En as wy dy tipte band dan ek echt boeke winsto in entreekaart!!

12/05/2015

Hjirby wolle wy nog graag ff oandacht jaan oan it feit dat wy as organisaasje en freonen ien fan us feaste freiwilligers en kammeraad, fonger beers, ferlen ha. Hy hat ofrûne jieren fanatiek aktief west foar de Rocknacht. Syn ferlies hat us dan ek hurd rekke. We sille syn plesierige oanwêsighyd ek erg misse. We winskje fonger syn famylje, freonen en oare betrokkenen in hiel soad sterkte ta foar kommende tiid.

02/05/2015

Jun foarferkeap by Alice Springs yn Easterein yn't cafe! lûk ien fan ús efkes oan't shirt ..foarferkeap skeelt moai 5,-!

06/04/2015

Hjoed de foarferkeap los! Hjoed op aaipop binne Wessel, Kees en Peet oan'e mouwe te luken foar in kaartsje!! foarferkeap = koarting!

15/03/2015

Hjoed de earste band bekend!!.. It wie hjir en dêr al útlekt mar no ist officieel....De HUNEKOP sil dit jier u.o. spylje op Rocknacht Easterein!!

Rocknacht Easterein's cover photo
14/03/2015

Rocknacht Easterein's cover photo

Adres

Wynserdyk 26a
Oosterend
8734 GB

Meldingen

Wees de eerste die het weet en laat ons u een e-mail sturen wanneer Rocknacht Easterein nieuws en promoties plaatst. Uw e-mailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt en u kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

Video's

Snelkoppelingen

Evenementenplanning in de buurt