Clicky

Sæby-Hallenslev Beboerforening

Sæby-Hallenslev Beboerforening Velkommen til Sæby-Hallenslev Beboerforening! Formand: Lasse Rask Jensen


Næstformand: Connie Wiig


Kasserer: Ellen Margrethe Jehg


Sekretær: Ledig


Best.

Medlem: Ledig

Åben som sædvanlig

Med ønsket om et godt nytår ✨
30/12/2022

Med ønsket om et godt nytår ✨

10/11/2022

Få det fixet-borgermøde:

Få det fixet-borgermøde:
10/11/2022

Få det fixet-borgermøde:

Indkaldelse til generalforsamling
13/10/2022

Indkaldelse til generalforsamling

Invitation til borgermøde
30/09/2022

Invitation til borgermøde

07/09/2022

Beboerforeningen afholder fællesspisning I samarbejde med sæby forsamlingshus.
22.sep kl 18.00.
Flæskesteg med det hele samt bagte rodfrugter.
Desserten er den klassiske citronfromage.

Foredrag med Jesper D Jensen tidligere Europa mester i boksning.

Medlemmer af beboerforeningen samt forsamlingshuset spiser for kun 49kr
Alle andre kan gå denne lækre ret for kun 69kr.
- rabatkode er sendt på mail til medlemmer.

læs mere og book billetter på
Sæbyforsamlingshus.dk

NB: BILLETTER SKAL BOOKES PÅ VORES WEBSIDE.

🇩🇰🇩🇰🇩🇰Flagdag for Danmarks udsendte 🇩🇰🇩🇰🇩🇰
05/09/2022

🇩🇰🇩🇰🇩🇰Flagdag for Danmarks udsendte 🇩🇰🇩🇰🇩🇰

02/09/2022

Er der mon nogen, der kan hjælpe med at sætte flag-allé op på mandag d. 5. september for Danmarks udsendte? Det drejer sig om hjælp til 8 flag (4 i Hallenslev og 4 i Sæby), de øvrige flag har jeg aftaler om. De skal op omkring 07.30 og ned igen inden solen går ned. Der er brug for en bil med trailer eller en varevogn, da flagstængerne er 3,5 m lange.
Hilsen Ellen Margrethe

08/05/2022

Kære Borgere i Sæby.
I min egenskab af nyvalgt formand for Sæby Hallenslev Beboerforening, tillader jeg at skrive direkte til dig. Årsagen er, at der på torsdag kl. 19.00 er indkaldt til Informationsmøde omkring etablering af en klimaskov, på arealerne her syd for Sæby.
I beboerforeningen vil vi gerne have mere natur, og ser positivt på etablering af skov og etablering af natur, i tilknytning til vore lille perle af en landsby. Det er Beboerforeningens opfattelse, at anlæg af skovarealer , Naturgrundstykker og shelter pladser, skal ske i samarbejde med og til fordel for de lokale beboere.
Det kom derfor noget bag på Beboerforeningen, pludseligt at kunne læse at der skal etablere denne fredsskov, lige op af vores ejendomme her i Sæby. Etablering af fredsskov, kan for boligejerne have vidtrækkende konsekvenser, idet ejendomme der ligger mindre end 300 meter fra skovkanten, (og det gør stort set alle ejendomme i hele Sæby) typisk får svært ved, eller mister retten til, frit at kunne bebygge, ombygge eller ændre deres ejendomme. Det vil, om dette er tilfældet, betyde væsentlige forringelser af ejendomsværdien.
Dette vil Beboerforeningen selvfølgelig prøve at sikre ikke sker i Sæby. Men det kræver din opbakning.
Beboerforeningen er uforstående over for det materiale der er fremsendt til teknik og miljøudvalget, og til byrådet. Heri fremgår det, at denne skovrejsning sker med lokal opbakning. Beboerforeningen undrer sig over hvorfra denne opbakning kommer, når det ikke har været muligt at finde frem til interessenter i nærområdet, der har villet give sig til kende. Det virker noget utroværdigt. Vi vil derfor på mødet torsdag, forsøge at spørge ind til hvilke interessenter der tales om.
Bestyrelsen har grundet den manglende demokratiske dialog fra kommunen, og den utraditionelt korte svar periode på kun 4 uger (læs, med ideer til det, åbenbart vedtagne projekt) måtte arbejde med ministerier og interesseorganisationer, for at se på de dispensationer som kommunen nødvendigvis må gøre, for at gennemføre dette projekt. Og vi er tidsmæssigt ret pressede lige der.
Det drejer sig blandt andet om den manglende beskyttelse af det mose område der er en del af projektet, og den manglende miljø vurdering. Derud over overtrædelsen af beskyttelseslinjen fra gravhøjen, kaldet ”barnet”, der ligger for enden af boldbanerne.
Der er som I ser nok at tage fat på.
Vi vil derfor appellere til, at alle møder op til dette informationsmøde på Sæby skole, nu på torsdag kl. 19.00 til 21.00 hvor også vi vil være til stede, og gerne svarer på spørgsmål og tager imod ideer og hjælp til denne svære opgave.
Vel mødt
Lasse Jensen. Formand Sæby Hallenslev Beboerforening.
Fra Kommunens hjemmeside:
Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske proces, der sikrer kommunens borgere indsigt og mulighed for indflydelse på den løbende planlægning, der foregår i kommunen.
Derfor skal alle lokalplaner være fremlagt i mindst 4 uger, inden planen kan vedtages endeligt af Kommunalbestyrelsen
Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse af eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. Men hvis en ejer, lejer eller bruger af en ejendom ønsker at ændre de eksisterende forhold må dette ikke ske i strid med lokalplanen.

Vi fejrer dagen for Danmarks befrielse 🇩🇰🇩🇰🇩🇰
05/05/2022

Vi fejrer dagen for Danmarks befrielse 🇩🇰🇩🇰🇩🇰

Mindestenen i Sæby for Danmarks befrielse... med krans og lys fra Sæby-Hallenslev menighedsråd 🕯🕯🕯
04/05/2022

Mindestenen i Sæby for Danmarks befrielse... med krans og lys fra Sæby-Hallenslev menighedsråd 🕯🕯🕯

23/04/2022
Hermed en genudsendelse af dagsordenen til den ekstraordinære generalforsamling på mandag d. 24. januar kl. 19.00 på Sæb...
19/01/2022

Hermed en genudsendelse af dagsordenen til den ekstraordinære generalforsamling på mandag d. 24. januar kl. 19.00 på Sæby-Hallenslev Friskole.

Stemningsbilleder fra turen med juledamptoget d. 18. december 2021 🚂🎄
28/12/2021

Stemningsbilleder fra turen med juledamptoget d. 18. december 2021 🚂🎄

Sæby-Hallenslev Beboerforening og den midlertidige bestyrelse for forsamlingshuset er igang med at omdele forskellig inf...
14/11/2021

Sæby-Hallenslev Beboerforening og den midlertidige bestyrelse for forsamlingshuset er igang med at omdele forskellig information. Bl.a. denne invitation. Tilmelding efter først-til-mølle-princippet, som angivet på invitationen. Vel mødt! 🚂

09/11/2021

Vi passer på hinanden og holder selvfølgelig afstand og der er håndsprit.

Referat af generalforsamling 2021.
28/10/2021

Referat af generalforsamling 2021.

Referat af generalforsamling 2020 (udskudt til 2021 på grund af corona).
28/10/2021

Referat af generalforsamling 2020 (udskudt til 2021 på grund af corona).

28/10/2021
19/10/2021

Kopieret fra facebookgruppen: Sæby, 4270 Høng:

Borgermøde II
Så er vi klar til det næste borgermøde om Sæby forsamlingshus.
Der er masser af nyt. Vi har fulgt op på ideerne fra det første møde. Vi håber at kunne lave en plan for huset. Der kommer repræsentanter fra Sammenslutningen af forsamlingshuse i Kalundborg, og vi håber at kulturudvalgs formanden kommer. Han har lovet at gøre hvad han kan.
Mødet er på torsdag d. 21. kl. 19.00.
Vi giver kaffe og kage.
Håber vi ses.
Gitte og Lasse

03/10/2021

Kopieret fra gruppen: "Sæby, 4270 Høng":

INVITATION TIL BORGERMØDE.
”REDNINGSAKTION”
Kære Sæby borger.
Emnet er Sæby forsamlingshus.
Forsamlingshuset er lukningstruet. Der har ikke været indtægter i hele 2020 og 2021, og huset er gået i betalingsstandsning.
Vi, Gitte og Lasse, har spædet penge i huset, og betalt de mest nødvendige regninger. Nu er der brug for lokalområdets opbakning til huset, hvis vi fortsat skal have et samlingssted i byen.
Vi vil gerne invitere Sæbys indbyggere til et borgermøde for at få drøftet situationen. Vi syntes det vil være en skam at huset skulle falde sammen og gå på tvangsaktion.
Vi vil prøve at redde huset og gøre det pænt og brugbart igen. Men vi har derfor brug for din/jeres opbakning og engagement.
Håber derfor du/I vil komme og deltage i dette møde, som foregår
PÅ TORSDAG D.7.OKTOBER KL.19.00
I SÆBY FORSAMLINGSHUS
Vi sørger for kaffe og kage til mødet.
Vel mødt.
Gitte og Lasse Jensen ”nyt værtspar”
Bødkervænget 46, Sæby

Nyt blad fra Sæby-Hallenslev Beboerforening
17/09/2021

Nyt blad fra Sæby-Hallenslev Beboerforening

Flagallé i Sæby og Hallenslev for Danmarks udsendte 🇩🇰🇩🇰🇩🇰
05/09/2021

Flagallé i Sæby og Hallenslev for Danmarks udsendte 🇩🇰🇩🇰🇩🇰

23/06/2021

🔥🔥🔥Sæby-Hallenslev Beboerforening ønsker jer alle en glædelig Sankt Hans 🔥🔥🔥
Bestyrelsen har valgt ikke at afholde Sankt Hans i år, men vi har et par billeder fra tidligere år, som vi kan dele med jer.

Flagallé sat op i dag i anledning af Grundlovsdag 🇩🇰
05/06/2021

Flagallé sat op i dag i anledning af Grundlovsdag 🇩🇰

Måske kunne I have lyst til at stemme på Årets idrætsbyggeri? Høng-hallen er nomineret.
30/04/2021

Måske kunne I have lyst til at stemme på Årets idrætsbyggeri? Høng-hallen er nomineret.

🇩🇰🇩🇰🇩🇰 Flagallé til ære for årets konfirmander. Stort tilykke til jer 🇩🇰🇩🇰🇩🇰
25/04/2021

🇩🇰🇩🇰🇩🇰 Flagallé til ære for årets konfirmander. Stort tilykke til jer 🇩🇰🇩🇰🇩🇰

29/12/2020
25/10/2020

AFLYSNING: Grundet det stigende smittetal har vi valgt at aflyse generalforsamlingen mandag d. 26. oktober 2020. Vi genindkalder, når det bliver muligt at gennemføre generalforsamlingen.

02/12/2019

Næste aktivitetsaften er 5. december 19.00-21.00. D. 12. december er aflyst på grund af Luciaoptog i Sæby Kirke. Årets sidste aktivitetsaften er 19. december 19.00-21.00. Kaffen koster 10 kr. og alle er velkomne 😊

I samarbejde med menighedsrådet:Vi bor i to små byer.. Men kender vi hinanden? Husker vi at hilse på hinanden og kender ...
15/10/2019
Danmark Spiser Sammen

I samarbejde med menighedsrådet:
Vi bor i to små byer.. Men kender vi hinanden? Husker vi at hilse på hinanden og kender vi naboen?
Med mad, hygge og nærvær bekæmper vi ensomhed.
Kom og vær med😀Alle er velkommen❤️
Pris:25kr. For mad, kaffe og kage. Børn og unge under 18 år- GRATIS

Danmark Spiser Sammen og vi inviterer alle med til bords. Så kom, og vær med. Klik og læs mere.

03/10/2019

Sang på tirsdag d. 8/10 er aflyst, da der er koncert i Sæby Kirke.

22/09/2019

Kom og hør den skønneste musik i Sæby kirke🎵
Del meget gerne😊

🇩🇰🇩🇰🇩🇰 Flagdag for Danmarks udsendte 🇩🇰🇩🇰🇩🇰
05/09/2019

🇩🇰🇩🇰🇩🇰 Flagdag for Danmarks udsendte 🇩🇰🇩🇰🇩🇰

Adresse

Kalundborg
4270

Internet side

Underretninger

Vær den første til at vide, og lad os sende dig en email, når Sæby-Hallenslev Beboerforening sender nyheder og tilbud. Din e-mail-adresse vil ikke blive brugt til andre formål, og du kan til enhver tid afmelde dig.

Our Story

Formand: Inger-Merethe Riccio Bagervænget 102 Sæby 4270 Høng Mobil: 23 27 17 38 Email: Næstformand: Ellen Margrethe Jehg Bagervænget 6D Sæby 4270 Høng Kasserer:

Tina Sonne Hallenslevvej 42 Hallenslev 4281 Gørlev Bestyrelsesmedlem: Jytte Voss Gørlevvej 16 Sæby 4270 Høng Bestyrelsesmedlem: Evald Pedersen Bødkervænget 8 Sæby 4270 Høng

Bestyrelsesmedlem:

Erling Pedersen Skolevej 1

Arrangement/planlægningtjenester i nærheden


Andre Eventplanlægger i Kalundborg

Vis Alle

Kommentarer

Jeg kunne se i en artikel at beboerforeningen har udsendt en pressemeddelelse. Her står at man har fået lavet en juridisk vurdering, som siger at det fremover bliver svært at få lov til at lave byggeprojekter i Sæby.

Kan man dele det som man har fået af firmaet? Jeg synes det kunne være interessant at læse hvad de skriver, siden det i min (og kommunens) opfattelse er stik imod hvad der står i loven. Nemlig at der ingen begrænsninger er i byzone, fordi her har skovbyggelinjen ingen funktion.

Så del meget gerne.
Kære alle
Er der noget med at man kan leje borde, stole og evt. et festtelte af beboerforeningen? Eller ved I hvor man kan det? Vi bliver ca. 20.
Venlig hilsen Isa og Jonas fra Søvej 1.
Hvis du mangler 2 cykler, ved jeg hvor de er....
🇩🇰🇩🇰🇩🇰 Flagallé i dag på grund af Valdemarsdag 🇩🇰🇩🇰🇩🇰
🇩🇰🇩🇰🇩🇰 Flagallé sat op i Hallenslev og Sæby for at fejre dagen for Danmarks befrielse 🇩🇰🇩🇰🇩🇰
x

Andre Eventplanlægger i Kalundborg (vis alle)

BAR:2 - Bartender til din fest Blomster Symfonien  Balling Horrorintheoldaquarium Lisbeths lille blomsterbod Fanatic Næstved Jackielynpmusic Blomsterboden , Åbyhøj Krøyer's Konfirmationskjoler ROSENPARKENS PAVILLON Blomsterkomponisten Fru. Skov Fruens Vilje Blomsterfarm Byens fællesspisning og events Byens blomster Blomster BySchjørring